Gewas

Is een tuin van geest
of is geest een tuin
van gedachtengewassen?

geen tuinier die het bijsnoeit
het woekert zo heerlijk voort
mooi verwelkbaar tot compost

traag vergaan is verfijning
afbreken tot essentie
klaar voor wedergeboorte

een tuin sterft van het leven

Ozamaki©FutonPress2019

uit:WankeleVerzen, vertaling: Miruki Wildesheim

Boef

te vroeg geboren
wist hij hoe eeuwig het is

als kind al immer
had tijd hem nooit iets gezegd

hij kreeg de tijd om zijn pols
op een verjaardag

die wijzers leken tralies
voor de boef in hem
hij voelde zich bestolen

het horloge viel ergens
onopgewonden

nimmer haast, nooit laat
een zee van zijn zo tijdloos

hoezo verjaardag
wat moest leeftijd voorstellen?

een ziel beleeft intens traag
langgestrekt weten
dat niets verser is dan nu

Ozamaki©FutonPress2019
Uit: ‘WankeleVerzen’
Vertaling:Miruki Wildesheim

Put

de blindgeborene ziet licht
van het geestesoog
een licht dat leeft op de tast

hij ademt ruimte, geen lucht
zo stoot hij zich niet
aan de hardheid der dingen

draagt een geheime kennis
vol in zijn lege buik
kennis die zonder taal vanzelf spreekt

zijn tong proeft vergezichten
onbestaanbare
mogelijke werelden

zijn oor luistert naar bloesems
insectengegons
geplof van fruit in het gras

In elk van zijn hartkamers
woont een ijl geheim
dat feilloos weet of iets klopt

hij leest aandachtig een boek
geen woord wordt vermorst
met zijn wijsvingertopje

blindheid is een diepe put,
zegt Blindeman blij,
blijf lekker zitten en ontspan

wat nooit slaapt ontwaakt

Ozamaki©FutonPress 2019

Uit:’Wankele Verzen’ vertaling:Miruki Wildesheim

Soep

Een vulkaanbewoner
blijft zo onbewogen als plots
de bestaansgrond wankelt

de ziel is vloeibaar
als gesmolten steen stroomt ze
door dit aardse dal

van puur vuur zijn wij
en tot vuur keren wij weer
zijn wij sterrenlicht

of zijn wij een klont
afgescheiden van de zon
die langzaam bekoelt?

onze essentie
is smelten en doen smelten

godgloeiend hete oersoep,
wie weet wat ons eet?

Osho Ozamaki©Futonpress2019

Uit:’Wankele Verzen’ vertaling:Miruki Wildesheim

Zonderling

Niemand zag hem ooit
hij zag zichzelf niet eens
die blinde meester

heeft hij wel bestaan
hij zou niemand zijn geweest
zo dwaalt het gerucht

is hij slechts een legende
‘weg zijn aanwezig’
of een wezen van pure geest

hij zou nergens wonen
over schaapwolkjes lopen
nimmer geboren zijn…

waar rook is lijkt vuur
mistflarden als hard bewijs
zonder voetafdruk

wat doet het er toe
wie zijn eigen blindheid ziet

zonder ogen kent
kent geen betere visie

zo zien is het ware vuur
wat rest is bijzaak

Ozamaki©FutonPress2019
Uit:’WankeleVerzen’
Vertaling:Miruki Wildesheim

Dal

Wezen van zijn is
ontvankelijk als een dal

elke berg buigt diep
voor het dal dat beaamt

ruimhartig ontvangt ze al
wat lukraak neervalt

hoeveel lawines vielen
met dondergeraas
in deze schoot van vrede

hele denkbergen keerden
terug tot het eeuwige
wegzijn aanwezig

aldus klinkt de echo na
als weerklank op het vragen
naar de onbekende weg

wegzijn aanwezig
fluistert de blinde meester
wegzijn aanwezig

Ozamaki©️Futonpress2019
Uit: ‘WankeleVerzen’
Vertaling:Miruki Wildesheim

Tuin

O nag so hemelsmooi
wie het gesaai die stertuin
elkeen nag weer nuwe

waar is die tuinier van sterreligte
het hy dat vir syn lief geplant?

haar sikkelmaanmond glimlag
by hierdie bloeinag

Sonsopkoms sluit die tuin
slegs ‘n oggendster
bly onplukbaar strale

Ozamaki©️Futonpress2019
Vertaling SuidAfrikaans:
Miruki van Geenen

Tuin

nacht zo hemelsmooi
wie zaait deze sterrentuin
elke nacht opnieuw

waar is die lichttuinier
plant hij sterren voor zijn lief?

haar sikkelmond lacht
om deze nachtelijke bloei

Zonsopkomst sluit de tuin af
slechts één morgenster
blijft onplukbaar stralen

Ozamaki©️Futonpress2019
Vertaling:Miruki Wildesheim
Uit:’WankeleVerzen’

Bot

zijn bijl is zo bot
geen boomstam buigt meer voor hem

nu sprokkelt hij kreupelhout
het bos ligt bezaaid

er groeien takkenbossen
op zijn kromme rug

met zijn bijl delft hij een graf
om zijn bijl te begraven

na de plechtigheid
voelt hij zich een oude stronk

die naar vuur verlangt
het wacht op de sprokkelaar

Ozamaki©️Futonpress2019
Vertaling:Miruki Wildesheim
Uit:’Wankele Verzen’