Waltgras


Achtduizend soorten gras:
Mierik, Kruipertje, Hanepoot,
Pijpestrootje, Bunt, Helm, Zwenk,
Fakkel, Kleef, Knoop, Veder, Beemd,
Vlot, Vinger, Honds, Kam, Greppel, Fluweel,
Henne, Hazen, Dodde, Kwelder, Kwast, Snij, Staart,
Siepel, Schaduw, Schapen, Reuk, Raai, Priem, Pluim,
Pijl, Peen, Borstel, Boender, Bezem, Baard, Bent, Bot, Egel,
Zee, Wol, Zuur, Zoet, Water, Tril, Tandjes, Straat, Stoel, Lint, Meel
Mot, Zandhaver, Slijk, Haviks, Kruip, Kuil, Braad en Klein Liefdesgras.

Overal tussen de tegels zie je de ziel van Walt Whitman
als grashalmen het onverwoestbare vieren, Waltgras.

Betonworst


Modernisme-achtige architectuur
teistert onze ontboste aardkorst
(ik leef liever in ’n houten schuur)
overal verrijst de eenheidsworst
betoncultuur, een hel zonder vuur.
Hij heeft zijn kindzijn voorgoed geschorst,
de architect, zo speels als grijze plamuur
(ik sterf nog liever in een houten schuur)

Ode aan de snoei

Snoeien genereert energie, vrijheid,
beperkingen stimuleren scheppingsdrift,

wetten vragen om eerbiedige ontduiking,
regels baren uitzonderingen en het uitzonderlijke,

hekken zijn een uitnodiging voor een hordenloop,
normen zijn grijs behang, achtergrond voor het wonder,

verboden maken slapende honden wakker,
de honden houden ons weer wakker,

kom maar op met dictaten en dictaturen,
we zullen ondergronds gaan bloeien en vrucht dragen,

we beloven plechtig nooit te vragen of iets mag,
we doen het onstuitbaar, desnoods legaal.

Het onverwoestbare is onze muze.

Conditioner

De partituur of de eenmalig klinkende muziek,
een recept lezen of zelf vers brood bakken,
filosofische theorie of de ongrijpbare praktijk,
het gedicht of de poëzie van dit enige moment,
een portret van de mooiste of de levende mens,
een landkaart of het alomvattende gebied,
airconditioning of een frisse wind,
de hoogtezon of de zon zelf,
een gordijn of de nacht,
oordoppen of stilte,
hairconditioner
of je haar
door de
war

Papieren vuur

Ik heb een smaak van goud op snee.
Mijn halve boekenkast staat ongelezen
en wat ik las las ik half of diagonaal.
Een god zonder gedachten zij geprezen.

Ik slaap liefst in mijn eigen alfabet,
mijn bovenkamer is zo ongeletterd hol.
‘Je verleest je verstand’ zei grootmoeder,
thuis speelde ‘echt toneel’ de grootste rol.

Een doorlopende voorstelling was het,
tragi-komisch drama, geen enkele regie,
een script bleek achteraf te ontbreken.
Het toeval stuurt als lukrake destinatie.

Bestaan is de waargeleefde literatuur,
boeken zijn slechts surrogaten, prothesen.
Je brandt je nooit aan een papieren vuur.
Directe ervaring behoeft geen exegese.

Pooltiek fonetisme

Nister Ploeg vant misterie van binlanszake
voertebat met wedekame
over hiep thee krent aftrek.
De nister zegt volgende:
Het kan tuuk niezo zijn
dat gezien dat daant rekkende ekemie
duidige wetgeving wor taangepast
dat zou symboolpooltiek zijn.
Doposisie diente mosie van want rauwen in.
Demosie wormet een kameerdereid veworpen.
Wekrabben verderaan de korst, luxe jeuk,
alsdus onze parmentair slaggever in daag.

K nst w g

d.  k.nst  .a.  h.t    we.l.t.n
.e  ku.st  v.n .et    .eg.at.n
d.  kun.t  .an he.   .e.la.en
de .uns.  va. h..   w.glate.
.e  k.ns.  van h.t  weg.a.en
..  ku.s.   van het weg.at..
..   .u.st    .an .et  we.l….
d.   ….t    va.  h.t  w……n