Ofog Chtaipluvi

“….Ofog Chtaipluvi was wasant uit een oude bonastie der Boiktapi’s.
Ofog’s moeder Chtai en vader Pluvi verhelzen elkaar wonsig bij die vredeplaatsoord van de Muig-religie. Beiden woudels aanbidden Sfnoqk als mastige plesantie…….
Toch bezedigt Pluvi Sfnoqk veel wistiger dan Chtai, omdat zij beiden uit een andere pluratie stammen. Voor Pluvi is Sfnoqk kleurloos en nergens niet inwezig…voor Chtai is het precies andersom…Sfnoqk heeft nergens geen bruisje kleur en is overal wel inwezig.Dat wiggelde nogal wat prauwzin binnen de vergeenschap der Boiktapi’s…”

Zo begint de eerste alinea van het Muig-epos dat onlangs is opgegraven bij de aanleg van een parkeergarage in het hartje van Reykjavik. Tot nog toe wist niemand van het bestaan van deze schitterende verdwenen cultuur der Boiktapi’s…
De met veel moeite vertaalde tekst uit het Boiknees, verhaalt over een hoogconjunctuur van objectloze beschaving. De Boiktapi leefden dus zonder dingen,
ze aten direct uit zee, zeewier en schelpdieren. Dit verklaart waarom er nooit artefacten van deze beschaving zijn aangetroffen, opmerkelijk omdat er toch inmiddels ontelbaar vele parkeergarages zijn aangelegd. Waarom er zoveel schelpen op de IJslandse kust liggen is inmiddels wel opgehelderd.
‘Het decoderen van de hiëroglyfen is een peuleschilletje geweest in vergelijking met de
ontcijfering van het Boiknese schrift ‘, aldus vertaler Per Sjørholm, tevens postbode te Narvik. Sjørholm kreeg bij toeval het manuscript van gedroogd zeewier in handen, toen hij het poststuk aangetekend wilde bezorgen bij Professor Erick Troldhaugen, Pre-Scandinavische Etnologie in Lillehammer. Helaas was de geadresseerde geleerde zojuist overleden, waardoor Per zich geroepen voelde zich te ontfermen over de ‘schat’ aan informatie.
In het nawoord verontschuldigt Sjørholm zich voor de woorden in de tekst die niet vertaalbaar zijn, die heeft hij gelaten zoals hij ze fonetisch in het Boiknees aantrof.
Ook waarschuwt Sjørholm nog voorzichtig voor de impact van de tekst.
Zelf heeft hij alle overbodige dingen zijn huis uitgegooid.
‘De tekst zet rücksichtlos aan tot loutering, zuivering van al wat dingachtig is!’

One thought on “Ofog Chtaipluvi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *