Ontologische untersuchungen

Michael Sowa

Je kunt god natuurlijk veel verwijten…bijvoorbeeld dat god niet bestaat of dat
god dood is gegaan (Nietzsche) of dat er nogal wat mankeert aan de schepping…
Maar dat neemt niet weg dat god met deze schepping een pièce de résistance heeft afgeleverd…dat inderdaad nogal wat weerstand oproept…al zou dankbaarheid meer passend zijn…
In ogenschouw genomen dat God autodidact is en dat dit dus zijn eerste schepping is, dan is dat toch zeker niet slecht gedaan…of beter gezegd uitzonderlijk goed zelfs…helemaal omdat het gerealiseerd is vanuit een staat van niet bestaan…scheppen vanuit niet-bestaan kan met recht een wonder boven wonder genoemd worden.

Dat de mens het beter denkt te kunnen lijkt mij een fundamentele denkfout. Het hele denken zou trouwens wel eens een denkfout kunnen zijn…
Tot nu hebben de menselijke ingrepen in de natuur slechts geleid tot vernietiging en misvorming van de oorspronkelijke natuur. Niet in de laatste plaats de misvorming van de menselijke natuur zelf. Het heeft zelfs geleid tot de ontkenning dat er zoiets bestaat als de oorspronkelijke menselijke natuur. De doodverklaring van god heeft geleid tot de doodverklaring van het goddelijke, het goddelijke in de natuur waar de mens één mee is. De rekenmeesters die de mensheid denken te leiden zullen nooit toegang hebben tot de directe ervaring van het goddelijke, domweg omdat ze verblind zijn door cijfers.

‘De almacht van het goddelijke bestaat eruit dat het goddelijke geen god nodig heeft om overal glorieus te bestaan’.
Florian Wildesheim, uit ‘Ontologica van het Sublieme’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *