De invloedkundigen


De dove klokkenluiders
van het schone schijnscherm
hebben hun gehoorapparaat
zelden in en koesteren hun
duurzaam lege batterijen.

Ze vergeten hun geheugen
te herinneren wanneer ze
als deskundige klepelzoekers
uitleggen hoe de vorken
in alle stelen zitten…

Ze weten hoe de hazen lopen
met hun slappe lepels
waarmee ze de soep
zo heet mogelijk eten

op stevige basis van niets hebben
befaamde invloedkundigen
het enig echte recht van spreken

Kulturkritik


Heb je,
ik noem maar wat,
kritiek op de zitmeubelcultuur?
Zie je de nieuwste trends
niet zitten?
Maak dan gewoon eerst
eens ‘n betere stoel,
waar je zelf in ieder geval
lekker in zit.
Maar praat me toch
geen fauteuil van taal in elkaar
waar niemand op kan zitten,
laat staan op zit
te wachten.

Gaat dit niet op
voor elke kritiek
op wat dan ook…?

Maak betere kunst,
bak beter, zoetere broodjes,
schilderijen of romannen…
schrijf ‘n beter gedicht
dan dit en maak vooral
betere fouten vanwege
je eigen stijl…

Of kun je, behalve
zelf iets beters maken
ook met je beste bedoelingen
ontkennen dat de wereld
precies is zoals ze is,
volmaakt zonder bedoelingen…

De moeder van alle intenties
is te zijn zonder bedoeling…

(F. Wildesheim)

Bevinde wezens


Terwijl het ondermaanse ging bestaan
voelde je wel al nattigheid,
maar dat je dat nat zou begeesteren
en zij jou kwam niet in je op…

Van waar kwam je..gelekt uit welke bron
droop vocht dat zich zamelde
en druppelsgewijs voortkroop
in plasjes vergaderend over
tasten naar het allerlaagste…

Gestaag bleef het stromen
wist je veel waar heen…
de bedding wees.

Zwermvogels die aan jouw oever
dronken lispelden soms
zacht dat je een enorme rivier was
meanderend door de holtes
in het landschap…
Zelf ervoer je alleen
het vloeiende welkom
van vaag zuigende zwaartekracht
aan wassende natheid.

Er zwommen bevinde wezens door je heen
die juichend beroering gaven
en geestdrift om als nat vooral
stroomopwaarts te dromen…
blijvend stil te staan
bij elke beminde druppel
in deze godvloeiende staat…

Gouden tip

Veel dank
voor die ene gouden tip
die mij dat sublieme,
subtiele leerde kennen.

Veel dank ook
voor alle gouden afraders
die mijn belevingstijd verlengden
met oningevulde momenten

Hoewel, ruiterlijk toegegeven
dat het geduldig doorstaan
van ondraaglijke bagger
uiteraard beschavend werkt.

‘The Sound of Muzak’

Het nut van bagger is immers
om het onaangedaan van je af
te laten glijden als je het
dagelijks & ongevraagd
om je oren krijgt.

Het beschavingsideaal
vraagt kennelijk
een paardenmiddel
ter dressuur.

Hoort, in de nabije verte
nog wat opstandig gehinnik…

Stuwdam

De meerwaarde
van de som der delen
is soms ver te zoeken

pas als het stuwmeer
van het schijnwenselijke
is leeggelopen

kan er eindelijk eens
op los geleefd op een
droge bestaansgrond.

zo’n damwandvergissing
blijkt achteraf gezien
natuurlijk zeer wenselijk

zonder stuw zou
de opluchting van leegloop
onervaarbaar zijn gebleven

zich vergissen is wenselijk
zonder meer, vanwege
onverwachte winst bij verlies

Gedetoneerd


Onze tijdgeest blijkt al jaren een zwaar psychiatrisch geval. Een ongeleid projectiel, herkenbaar aan het chronisch gebrek aan geestelijk leven. Het tijdgeestige leven aan de buitenkant vreet succesvol elke binnenwereld kaal tot een verweesd domein waar niets meer groeit.
De pillen zijn niet aan te slepen.
Zielzorg brandt zich immers liever niet aan oorzaken, zorgers branden zichzelf langzaam op in ontkenning van de ziel. Met pillen wordt de tijdgeest schijnveilig verdoofd tot een geleid projectiel. Geregeld ontploft er iets, maar geheel volgens de regels, op risico berekend en gecontroleerd zoals gangbaar bij de explosievenopruimingsdienst.

Buiten westen

Immer verse zon glundert lente
door oogleden van ‘n moeizaam
ontwakende winterslaapgenieter,
wie herinnert zich ternauwerdood
zijn naam en zet de bloemetjes
buiten westen, het tuiniert hier
als ‘n gekke lekke gieter, vogels
werken zich sierlijk in de nesten,
op het nieuws fluiten de kogels.

Blafaard


Ons hondlief, wie kent haar niet?
(Calabrese modderprinses Arancina)
ze laat zich niet kennen…als je ziet

hoe ze vredig het gras afgraast
en plots alle motorbeesten afblaft
laat ze zich zomaar niet sussen

al wat langs suist en voortraast
scooters, vliegtuigen, autobussen
krijgt terechte blafsalvo’s om de oren

ze jaagt de lafaards op de vlucht,
barbaars geronk trekt ze slecht
mij trekt ze wel en zeer geducht

van mij ze trekt zich niets aan
geheel terecht, in een vloek en
een zucht is het voorbijgegaan

Roeping

Roer maar niet meer
in dat glas met modder.

Hou op met ploegen,
stop met dat omspitten
van organische orde.

Staak het gealfabetiseer
van onnavolgbare
geniale chaos.

en zeg je van de natuur
te houden….

maak je dan in hemelsnaam
eens onzichtbaar
als ‘n boomschorskever

en roep niet steeds
hoe stil het hier is

Verpakkingstaal


Het was op een dag als vandaag

dat de wereld verdween…

Niemand werd wakker in het donker

want ook duisternis was

nogal rigoureus vertrokken.

Niet dat er licht was…

want ook datgene

scheen schitterend afwezig.

Waar waren dan die tienduizend

dingen gebleven?

vroeg niemand zich af…

Ooit zo netjes per stuk verpakt in

hun eigen benaming van taal…