Leesvlees

We probeerden de boekwinkel te betreden.
Met ‘Wat komt u doen?’ hield hij ons staande.
Zijn gezicht leek het meest op een vissekom
waar twee waterige oogjes in rondzwommen,
als verdwaalde visjes die naar lucht hapten.
Achter zijn ogen zweefden denksels als zeewieren.
Onvoorbereid op deze ontologische levensvraag
keken wij met open mond naar de boekverkoper.
Ook wij waren vissen geworden, happend
verlangend naar spraakwater om vrij in te zwemmen.

Vissen lezen niet, ze worden aandachtig gelezen,
op aanwezigheid van graten, die geven verband
aan het weke leesvlees.

Geremasterd 1

Behalve muziek kan ook beeldende kunst worden geremastered of geremixed.
Sommige muziek is zo grijsgedraaid dat alle klankkleur eruit is verdwenen, na de remastering klinkt het weer nieuw en vers.
Zo is er ook verf die met de tijd ontkleurt, waarmee de hele beeltenis vervaagt.
Het vraagt om herschepping, zoals een gedicht niet alleen vertaald maar ook soms hertaald moet worden.
Bovenstaand werk van Syb Velink is zo’n hertaling. Er volgen er nog meer. Als laatste zal ik het origineel tonen.
Aan de waarnemers te beoordelen wat te verkiezen is.
Na remastering kan nog een remix volgen,
waarbij het werk wordt verknipt (gesampled) en in een nieuwe volgorde wordt gezet. Maar remix is toekomstmuziek.