OG in de Wolken

Geachte lezers van Openbaar Geheim,

Zoals u weet is het digitale blog inmiddels een volkomen achterhaald medium. Waarom nog publiceren en communiceren via digitaal versleutelde taal… waarom genoegen nemen met dit beperkte schermpje als de geest zelf zo’n oneindig panorama biedt?
Vandaar dat Openbaar Geheim vanaf nu verder gaat in de Wolk, dat wil zeggen via telepathische kanalen.

Voortaan zult u de stukjes via telepathisch wegen ontvangen, in uw dromen, op klaarlichte dag, als plotselinge invallen, inzichten, als beelden die u bijblijven, dingen of wezens die u spontaan een verhaal vertellen, poëtisch aandoeningen…gewoon alles waar Openbaar Geheim u tot nu toe in voorzag komt vanaf nu direct uw bovenkamer binnen.
Er verandert verder niets, u hoeft niets te doen behalve afstemmen op het geëigende kanaal.

Uiteraard kunt u op het blog uw reacties achterlaten op de ontvangen bijdragen als u nog niet over telepathische middelen beschikt, dit laatste heeft natuurlijk wel de voorkeur.

Met hartelijke groet,
namens de redactie van OG

Zeldzaam


Op een exotisch onbewoond eilandje in de stille oceaan bloeit een uiterst zeldzame bloem. Het is één van de laatst bekende exemplaren. De bloei schijnt volgens botanici onvoorstelbaar mooi te zijn, haar kelkbladen fluctueren van de een naar de andere kleur waar je bij staat. Een hemelse hallucinogene geur stijgt op uit de kelk.
Echter…deze uitzonderlijk bloem lijkt allergisch voor menselijke aanwezigheid.
Overal waar hij door mensen ontdekt werd verdween hij.
De bloem is als uitstervende soort gekenmerkt, de naam wordt bewust geheim gehouden om de kans op voortbestaan van de soort te bevorderen.
Als u van bijzondere bloemen houdt ga er dan vooral niet naartoe,
negeer deze unieke soort. Vergeet haar bestaan, daarmee bewijs je de bloem een dienst.

Homo Deus

Dieren geloven niet, maar ze moeten er wel aan geloven…aan de mens.
Ze moeten geloven aan de god die hun kwaliteit van leven en dood bepaalt.
De mens heerst als een god over de dieren. Hij zet ze gevangen in dierentuinen.
Hij bejaagd ze, fokt ze en slacht ze af op industriële schaal, vergiftigt ze, ontneemt ze hun leefgebied en roeit hele soorten uit.
Een enkele uitverkoren diersoort krijgt een paradijselijke behandeling als huisdier,
zolang ze zich maar niet te dierlijk gedragen…het troeteldier, kat of hond.

De mens gedraagt zich als een zelfverklaarde godheid die over het dierenrijk heerst.
Een godheid die alle trekken vertoont van een wraakzuchtige, sadistische god.
Het enige verschil met de oudtestamentische god is dat het dier volkomen onschuldig is, nooit beging het dier een zonde tegen de godheid.
De dat godheid zichzelf nooit bevraagt over de rechtvaardiging van zijn wangedrag laat zien dat de mens een redeloos wezen is, wars van zelfreflectie.
Blind voor het feit dat dieren zijn eigen voorouders zijn.

Ieder menselijk wezen zou de neiging hebben om wrok en haat koesteren als hij dergelijke misdrijven moest verdragen. Het wonderlijke van dieren is dat ze geen wraak en haat koesteren. Geen oog om oog tand om tand. Ze lijken blind te vertrouwen.
Alleen daarom zijn dieren al goddelijker dan de mens.

Eh…?

Nou, ik vind het eh..nogal wat!

Inderdaad…eh, dat getuigt van een eh…grote mentaliteit!

Nee, dat eh…zeg ik…ik bedoel maar!

Eh…zeker weten, dat is toch ongekend?!

Je moet er toch niet aan eh..denken dat..?

Het kan toch niet zo zijn dat..eh…weet je?

Nee, maar dat eh…valt niet meer terug te draaien…

Nee, ik eh…zeg altijd maar zo…

Eh…nou wat?

Ach eh…, laat eigenlijk ook maar zitten.

Het zal eh…wel!

Wat…eh?

Eh…dat!

Eh…?

Pulp

Dat men een levend wezen tot pulp vermaalt en in zijn eigen darmen
propt, niet om daar te verteren maar om de dood te conserveren.
Een dergelijke wreedheid en vernedering kon de worst zich niet voorstellen.
En dat zovelen daar gretig achteraan zouden lopen, ondenkbaar.

Parafabels

Zandkorrel, je bent een parel, ik ga je geen zwijnen geven,
om je mee te versieren. Kaal is het mooiste juweel.

De schaapskudde vertrapte ‘snachts in paniek hun herder,
nadat hij voor het slapen gaan het verhaal verteld had
over de wolf in schaapskleren.

Mensenvoeten die over water lopen, wat zou dat?
Dat water overal heen loopt zonder voeten is pas een wonder
en terloops & moeiteloos bergen verplaatst naar het dal.

De arbeider raakte niet meer vermoeid toen hij zag dat zijn schaduw
al het zware werk deed. Voortaan delegeerde hij alle taken aan de schaduw.

De harde wind had het gezicht van de kustmens weggewaaid,
gezandstraald. Ze leken nergens meer op, zelfs niet op zichzelf,
ze leken op niemand. Gezichten als zandkorrels.