Kandiaronk

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

{CAPTION}

Fragment van het gesprek tussen Baron de Lahontan, vertegenwoordiger
van de Franse kolonisator in Canada met Chief Kandiaronk (1649-1701)
van de Noord-Amerikaanse Huron Wendat-stam. Kandiaronk had als een
van de weinigen inheemsen Frankrijk bezocht.
(uit ‘Het Begin Van Alles’ David Graeber en David Wengrow)

Luwte


Het weerbericht
veronachtzaamt
achteloos de
onvolprezen luwten

een weerman spendeert
geen ademtocht
aan serene windstilten

maakt geen woord vuil aan
smeltzame lichaamswarmten

het geluk van schaduwkoelte
zwijgt hij meedogenloos dood

nimmer bezingt men
de aandoenlijk verlegen
lichtschuwte van de maan

het mag toch allemaal
geen naam hebben

het blijft subliem
in de luwte

Piep

Als iets maar lang genoeg
te veel zijn best doet
en blijft aandringen,
komt het er
op een gegeven moment
achter dat niets
te bereiken valt

een kip pelt nooit haar eitjes,
ze blijft tevredig zitten,
ook al bakt ze er niets van

laat staan als er
geen enkele inspanning
in word gestopt
dan bereikt zich moeiteloos
hetzelfde resultaat:
niets bereikt

het kost dan wel
geen enkele moeite
maar dan heb je ook
niets

de enorme energie
die niet meer hoeft
te worden verspild
stroomt overvloedig
zonder herleidbare bron
ze genereert
onmiddellijke euforie
om niet

feestelijke stroom
die louter stromen viert
hetgeen loutert
van wat dan ook

plots piepen
er piepjonge kuikens
in het rond

De fabelachtige Voortplant

Schop een paddenstoel kapot
en je zaait duizenden sporen.

Vertrap een kakkerlak en ze
werpt talloze eitjes, nazaad.

Vermorzel een bacterie of
een microbe, onverwoestbaar

Sommige planten zaaien zich
pas uit dankzij een bosbrand

De Voortplant is onverbeterlijk,
heeft altijd zin in voortbestaan

Denk niet aan ‘n kamerolifant
en je bovenkamer is er vol van

Probeer bewustzijn te ontkennen
en je bent het levende bewijs

Puur benul bestelt steeds weer
nieuwe lichamen om te bewonen

Parabel van de goede herder

De goede herder

legde de hele tijd

vergeefs uit

aan zijn kudde

waarom

iedereen hem

verkeerd begreep

dat hij juist

hun reddende engel was

die voor hun eigen bestwil

genoodzaakt was om

desnoods de gehele kudde

naar de slachtbank te sturen

om de gewijde grond

begraasbaar te houden

voor het nageslacht

ze waren immers door

wolven omsingeld

bedreigde diersoorten

werden succesvol

als bedreiging

afgeschilderd

om het bedreigen

te legitimeren

Parabel van de Wolf

Nee, ik ben niet boos. Wellicht heb ik als wolf mijn uiterlijk niet mee.
Hooguit ben ik wat droef, want hoe vaak ik ook uitleg dat men
mij niet begrijpt, het leidt niet tot meer begrip.
Het punt is dat ik rustig in stilte mijn maal wil genieten.
Dat is toch niet teveel gevraagd. Als hele kuddes hier het recht hebben
om rustig in vrede malse weides te begrazen, waarom zou ik als eenling
dat recht dan niet hebben?
Ik stel verder geen eisen aan het bestaan. Ik vraag geen dierenverblijf in
een dierentuin met gratis dagelijks slachtafval. Ik vraag geen dierenbescherming…
geen voortplantingsprogramma. Ik vraag alleen om in stilte te mogen eten
bij het licht van de maan.
Begrijp mij goed, ik eet geen vlees voor mijn plezier…maar slechts om te
overleven.
Mijn gebit gebiedt mij dat, het is niet gemaakt om graan of gras te malen,
ik kan niet herkauwen. Als ik 1 schaap het zwijgen opleg begint de hele kudde
te jammeren en geloof mij, dat snijdt mij door de ziel. Ik krijg geen hap meer
door mijn hese keel. Wat kan ik dan anders doen dan dat geweeklaag kelen.
Uit medeleven maak ik een einde aan hun verdriet.
Met als dank slechts kille verwijten. Pas wanneer de kudde zwijgt kan ik eten,
al heeft het natuurlijk een wrange bijsmaak.
Dagen later heb ik nog wol tussen mijn kiezen.

Cockpit

Meer sterren aan de hemel dan er
zandkorrels op aarde liggen.

Onze donkere aarde omgeven door
woestijnen van licht.

Meer levende wezens dan sterren,
met benul in zicht.

Euforie voor wie nu leeft en vooraan
in de cockpit van evolutie zit

Getuige van onze historisch aanpassing
aan dit alomstandige heden

Kweken we kieuwen om terug in zee?
of vleugels om verder te vluchten?

Trekken we lichamen van licht aan
om in de zon te gaan wonen?

Betrekken we het lijf van leegte
om ons bij ruimte te voegen?

Wat er ook evolueert, wat blijft is
stil getuige van wat zich wil tonen.

Lasso

Voor wie de weg kwijt is,
dit kleine goede nieuws:
Er is geen weg.
Het onbegaanbare is synoniem
met het onuitsprekelijke
dat evident zwijgt
als een kudde grazende bizons.

Goed nieuws ook voor wie
er geen touw meer aan vast…
Er is namelijk geen touw,
dat is de ontknoping…
Daar stond de cowboy dan
loos met zijn lasso te zwaaien.

Ook voor wie er geen kak
meer van kan maken,
Wees gerust,
uw maagdarmkanaal
is gezond.
Het is gewoon totaal
onverteerbaar.

En voor wie alleen
nog maar tangen
op varkens hoort slaan?
Twijfel niet aan uw waarneming,
het geluid is helemaal congruent
met de leefwijze
van het Wilde Westen
dat bestuurd wordt
onder systeemplafonds.
uit angst voor
opholslaande kuddes

Mecenas

{CAPTION}

Wij, mecenas B en Bor v G waren, niet toevallig, bij de Schepper van ‘het ding’…
er ging een magnetische kracht uit van de Schepper en zijn schepsels.
‘Het ding’ hing naakt & anoniem bij ‘van Scheppinga’ aan de muur.
Mecenas B stond erop om Bor een schenking te doen voor dagelijks bewezen diensten.
Scheppinga zei op geheimzinnige toon te weten wat ‘het ding’ was of behelste…
Ik keek hem gretig aan en wist meteen:
‘Ik weet niet of ik het wil weten, ik vind het wel mooi zo…zo zonder taal, onbepaald zijn zonder voorkennis is voor mij ‘n baarmoeder van lukraak geluk…’
Ik vroeg Scheppinga om het geheim van ‘het ding’ in het oor van mecenas B te fluisteren, alwaar het goed bewaard zou blijven.
Nu hangt het hier aan de muur van de bovenkamer. Je weet niet wat je ziet,
waar kijk je naar, het kijken komt maar niet verder dan het eerste zien.
Gelukraakt incasseren wij dagelijks de wonderlijke werking van ‘het ding’.

(Werk: Frans van Gennip)