Ozamaki’s Wondervinding

Stel je nu eens voor:
giet leegte vol met ruimte
toch stroomt niets over

*

Een niets dat zindert
van geestige energie
afmetingloos spul

*

Dit meest verfijnde
verwondert zich over vorm
geestig getover

*

Dit benullig spul
toont niets minder dan magie
speling van natuur

*

Nooit van buitenaf
creërend van binnenuit
organisch groeiend

*

Te zijn in niet zijn
zo is het puur geestige
leegte lacht zich weg

*

Wat een holle lach
vol onverklaarbaar plezier
wat lacht er om niets?

*

Ozamaki’s Haiku-restaurant

Zucht, sushi-haiku
subliem eenhapsgerechtje
subtiele nasmaak*

Haiku in zeewier
zoet zilte lettergrepen
gevuld met klinkers

*

Omami-haiku
smaakt heel vaag naar mensentong
goddelijke kus

*

Sushi als gedicht
water loopt je in de mond
gratis te drinken

*

Eetkunst handgemaakt
keurig op maat gesneden
vijf, zeven en vijf

*

Eet taal met stokjes
doop je haiku in shoju
zilt versterkt het zoet

*

lauw slokje saké
je tong goddelijk verdoofd
mond als een tempel

*

Zielsbehuizing

Wat is het?
Hij noemde een naam….
Nee, ik wil weten wat het is…ik vraag niet naar een naam…
ik hoef niet te weten hoe het heet..

Hij begreep het niet en zei , maar zo noemen we het toch…

Noemen is niet echt, noemen is slechts zogenaamd, denken dat je begrijpt…

Wil je dan dat ik het beschrijf, de omvang, het gewicht, de kleur, het materiaal, de vorm…de afmeting?

Nee, want wat zegt dat? Een gewicht, een afmeting, een kleur?
Ik wil weten wat het is.

Wil je dan weten waar het voor is? Waar het voor gebruikt wordt?

Nee, ook niet, ik wil weten wat het is zonder dat het al dan niet nuttig
of bruikbaar zou zijn.

Is het de betekenis die je zoekt?

Welnee, ik wil alleen maar weten wat het is…los van welke betekenis dan ook.

Waarom wil je dat dan weten?

Dat weet ik niet, dat weten in mij is onbegrijpelijk, ongrijpbaar, het wil alles doordringen en absorberen….

Dan rest er niets anders dan je ziel te verhuizen naar het ‘ding’ , wellicht weet je
dan…door het te zijn? Maar wie wil er nu in een ding wonen?

Dat wil ik, dit weten wil in alle dingen wonen, niets liever dan dat, ook al
lijken ze onbewoonbaar, ondoorgrondelijk… laat mij alle dingen zijn als dat
de weg van weten is…door ze te bezielen.

Bergen

Bergen hebben meer geduld,
ze zijn trouwens ook
verdraagzamer,
laconieker….
Stenen blijven stoïcijns
in onverstoorbare
zelfbeheersing.
Is hun frustratietolerantie
niet legendarisch
wanneer ze als trotse rotsen
meedogenloos
aan gruis worden geslagen,
dienend als grondstof
voor een menswaardig wandelpad.
Zou de mens zich
niet moeten
verbergen?
Meer berg worden…

Doehetzelfgoden

Het was me het weekje wel,
in zes dagen
een belevingswereld
herscheppen.

Op de zevende dag
zwerven we
door de Gamma
als echte doehetzelfgoden
om een Dag des Heren
in elkaar te timmeren.

Een soort van hondehok
voor onze God
die liefst
onaangelijnd
in de tuin ligt.

God blaft soms
voorbijgangers aan
en postbodes af.

Vandaar zitten we
op godencursus
om onze schepper
af te richten.

Toch zijn we dankbaar
dat wij geschapen zijn
tot baasjes.

God bidt met haar staart
tussen de benen
dat we nu
eindelijk eens gaan
luisteren,

dat we te gek zijn
om los te lopen,

en dat we anders
terug naar de fokker…

SV SoWhat

Sportvereniging So What dwaalde traditiegetrouw rond in de laagste regionen van de landelijke competitie. Soms degradeerden ze naar een lagere divisie. Het ging de werknemers enkel om het spel. Ze werden ruimhartig gesponsord door de plaatselijke fabriek die afvalzakken produceerde, tevens naamgever van de club. De SoWhat-zak was een zeer gewild produkt. Niet zo zeer vanwege het onweerstaanbare uiterlijk…zak toonde asgrauw en rook naar verbrande motorolie.
Het succes kleefde vooral aan de onmisbaarheid die de zak uitstraalde en het feit dat de zak de goedkoopste was van de afvalzakbranche.
De speler/werknemers van SoWhat droegen witte shirts met de clubnaam in afvalzakgrijs. Om de prijs van shirts te drukken speelden ze allemaal met rugnummer 11.
Soms kregen ze wel eens het gevoel dat ze op het speelveld louter als wandelende reklamedragers fungeerden. Hun directeur/trainer wist dat wekelijks uit hun hoofd te praten in de kleedkamer. Ze moesten niet zo cynisch zijn als bestbetaalde spelers in de huidige divisie….sportiviteit betekende vooral dat je je een goede verliezer moest tonen.
Het bedrijf groeide exponentieel toen ook het buitenland de betaalbare zak in het vizier kreeg. Afval bleek een groeimarkt binnen het economisch speelveld, dus ook de afvoer daarvan.
Vlak naast de enorme zakkenfabriek SoWhat.BV verrees na jaren gesteggel met de gemeenteraad over de bouwvergunning een eigen stadion. De uit staal en glas opgetrokken Sportkolos torende hoog uit boven het regionale industrieterrein,
een sportief hoogtepunt in het landschap.

Ozamaki’s bl*nde vl*k

Kijk, een bl*nde vl*k
je weet niet wat je niet weet
dat weet je zeker
*

Het oog ziet zich niet
is benul een bl*nde vl*k
die zichzelf niet kent

*

Onopmerkelijk!
een schaduw in zwarte nacht
zwijgzaam in stilte

*

Kijk een natte plek
weet water dat ze nat is
voelt ze zich vochtig?

*

Achter je ogen
licht een bl*nde vl*k net als
voorbij de einder

*

Dat wat er niet is
valt moeilijk te ontkennen
maar vormt geen bewijs

*

Niets is helderder
dan een gesneuvelde ruit
onbevlekt uitzicht

*

Niets zo lucide
als geen wrijving, geen weerstand
niets is afwezig

*

Ben ik nu sneeuwblind
of zie ik een blonde vlok
smeltend op netvlies?

*

Ozamaki’s verbeelding

Wie denk je nou wel
eigenlijk dat je bent of
is het maar een spel?

*

Wat een verbeelding
denk maar niet dat je leuk bent!
wel nee, heel geestig

*

Elk ding doet alsof
het is vrij van elk concept
vrij van vorm en naam

*

Het ding speelt haar rol
maar kan elk moment ruilen
van betekenis

*

Mensen zij het ergst
multi-interpretabel
identitijdloos

*

Teveel fantasie?
zonder verbeelding geen feest
geen geestig leven

*

Zeg, wie ben je dan?
je ben slechts een mogelijkheid
een sublieme kans

*

Om alles te zijn
en tegelijkertijd niets
dan verbeeldingskracht

*

Nu ben ik een luis
in de Melkwegfantasie
zuigend aan mijn duim

*

Morgen ben ik god
een stapelgekke schepper
die eerst een schep schiep

*

En eergisteren
zal ik onsterfelijk zijn
geweest als stilte

*

Ozamaki’s Haiku-tsunami

Wereldwervelstorm
ze vliegen om je oren
tienduizend dingen

*

Vlaggen aan flarden
de wereld als hutspot
alles door elkaar

*

Tienduizend haiku’s
elk ding is verdichting waard
in het volle licht

*

Het komt aangewaaid
om beschreven te worden
impressies in geest

*

Een vloed van haiku’s
zal mijn eiland wegspoelen
teruggeven aan zee

*

Laat mij verzuipen
doordrenkt zijn van poëzie
stervensvol leven

*

Een bloedtransfusie
poëzie als bloedsomloop
lyrisch voortbestaan

*

Het regent haiku’s
putjes in de sneeuw van geest
tranen van geluk

*