Toen god begraven

vt_toengodbegravenNietzsche constateerde de dood van God.
Hij bevestigde daarmee het bestaan van God.
Hoe had God anders kunnen sterven?
Op sommige viaducten staat in graffiti-letters ‘Nietzsche is dood’, ondertekend door… God.

Een mens kan zichzelf niet ontkennen, daarvoor moet hij er eerst zijn.
Zo bezien is suïcide uiteindelijk ook een daad van zelfbevestiging: “Ik ben er geweest.”

Het is jammer dat Nietzsche God na zijn overlijden niet netjes heeft begraven, eervol en met een waardig dankwoord.
‘Het grootste idee ooit’ heeft immers recht op een ceremonieel afscheid.
Nog steeds zijn mensen in de rouw.
Met de doodverklaring van God zijn alle mensen in één klap wees geworden.

Ook al is God niemand, niemand heeft zoveel betekenissen gegeven aan de wereld als God in al diens hoedanigheden, namen en vormen.
Ook al is God niets, niets heeft zoveel ruimte gegeven aan het universum als het niets.
Ook al is God nergens, nergens in het heelal staan zoveel prachtige godshuizen en tempels als op aarde.
Ook al is God een grote nul, zonder de nul zouden de wiskunde en de natuurwetenschappen onmogelijk zijn.

Wij kunnen niemand dankbaar zijn voor de ruimte en de gelegenheid die ons gegeven is.
Laten we daarom deze Niemand dankbaar zijn.
Elk godsbeeld komt van de mens zelf.
De mens is schepper van iedere god; dit schetst de enorme macht van de mens.
Nietzsche kon zijn eenzame macht niet dragen, hij werd krankzinnig en zocht troost om de hals van een mishandeld paard.
Al die macht kan de mens niet aan zonder het tegenwicht van de onmacht.

Dankbaar zijn geeft evenwicht.
Dankbaarheid is de mooiste vorm om onmacht in uit te drukken.
Dankbaarheid weerspiegelt het diepe verlangen om ons uit handen te geven aan iets groters, iets dat ons overstijgt.
Wat is dan dat grootse?
Het geheel is meer dan de som der delen, het is zelfs allermeest, het omvat alles.

Voor wie dit te abstract is, te onpersoonlijk, stel ik voor om zich in dankbaarheid te richten naar Johann Sebastian Bach.
De man aan wie God weer veel te danken heeft.

One thought on “Toen god begraven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *