Altaar

de huisgod fladdert
als een mot rond
de flakkerende kaarsvlam

vol vertrouwen neemt ze plaats
op de net gedoofde pit
als was het een troon

uitgeblust zit ze sereen
in opstijgende kaarswalm
vindt ze rust in het duister

Hertaling:

de moderne zot bladert
als een God op zijn mobiel
tot de accu leeg is

vertwijfeld plakt zijn blik vast
aan het uitgedoofde scherm
als was het een gesloten poort

onthutst starend naar het lege beeld
tot het besef gloort…er is
geen poort, alles is altijd al binnen

One thought on “Altaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *