Verbandgaas

Onze kunstdokter wikkelt
de dingen in verbandgaas
zorgvuldig en discreet
achter het doorzichtige
gordijn van echt kunststof

Het publiek wordt geacht
zoals gewoonlijk om daar
doorheen te kijken om het
trauma van de dingen en
hun bezitters te doorzien

Kunst maken is inwikkelen,
omslachtig omzwachtelen,
in vitrines liggen mummies
als geofferde voorwerpen
om de kunstgod te behagen

De teloorgang van ‘t ding
wordt ritueel bezegeld,
de mens zal zonder dingen
verdergaan, ontzwachteld
ontdaan van elke buitenkant

Het publiek voor deze kunst
moet nog herboren worden,
aldus beeldend kunstdokter,
meedogenloos heelmeester
opereert zonder verdoving

Vermeerdering


Vermeer leest
hemels tegenlicht
van haar gezicht, zijn liefste
brieflezende lief
beleeft ‘t wonder mee

verwachtingsvol bedeesd
leest ze in zijn blik
weerspiegeld in de parel
aan haar gave oor
onder craquelé

verstild aandachtig
stromend als eeuwig
geschonken melk

zonder ‘t pril geluk
in elk pikseltje licht
te vermorsen

Huisvesting


Het insectenhotel werd bedacht door de natuurliefhebber die het insectendom een handje wilde helpen. Dit idee komt waarschijnlijk voort uit de rare aanname dat moeder natuur een ziek, zwak en misselijk wezen is dat er amper in slaagt om zich te handhaven. In werkelijkheid is ze natuurlijk een onverwoestbare kracht die het best gediend is bij langdurige en zorgvuldige verwaarlozing. Nalatigheid, in de vorm van: stoppen met gif spuiten is alles wat een insect nodig heeft.
Laat een doods braakliggend terrein 5 jaar met rust en het verandert in een pionierbiotoop, overwoekerd en bevolkt door nietmenselijke dieren. Het idee om dakloze insecten samen in een hotel onder te brengen is aandoenlijk naïef.
Voor vogels is het hotel een soort snackbar gevuld met diverse lekker hapjes. Ik heb meermalen spechten en andere vogels hotels zien leegpikken. Het hotel is dus wel een goed idee, maar dan om vogels te voederen. Insecten kunnen zich beter verspreiden op onvindbare onderduikadressen….anders zijn ze ‘gefundenes fressen’.

Voorbarig momentum

Is de tijd van uitgestelde rouw
over de geleden geschiedenis
onbenut verstreken als
een gepasseerd station?

treinen denderen voort
in alle windrichtingen

beginnen we niet beter meteen
nu al aan voorbarige rouw
over nog niet geleden verliezen?

rouwen met de wolven
in het bos
om het feit dat de olifant
in de kamer
op de kolenmijnkanarie
is gaan zitten
waarna hij ons verhaaltje
uitblaast
laatstademig welteverstaan

dieren maken nergens
een verhaal van…

Meteorologica

De populist vertegenwoordigt de wil van het volk.
Hij poneert zichzelf als belichaming van de wil van het volk.
Wie tegen hem is is logischerwijs een vijand van het volk.
Wat wil nu het geval:
Volgens het laatste nieuws wordt het volk steeds bozer
op de meteorologen vanwege het verslechterende klimaat.
De populist zal tribunalen organiseren om weerkundigen aan te klagen.
Het volk heeft geen boodschap aan boodschappers van slecht nieuws.
Populisme blijkt een goede indicator voor het verslechterend politiek klimaat.

Gelateria


Het blije hoofd ligt
als een bolletje
met Malagasmaak
op zijn krokante romp

onder het kuifje
van slagroom
prikken oogjes
als twee rozijnen
door het smeltende

meteen na de eerste
gretige lik valt
de koude homp op
de warme zomerstraat

met de lege kegel
stevig in de knuistjes
buigt het kind zich
over het weke gezicht
dat uitvloeit
tot wit plasje

de poging
nog ‘n oogje te proeven
wordt verijdeld…

de au pair
grijpt bellend in

Liegeratuur

Of iets waar gebeurd is of niet lijkt een soort werkzame stof die de kwaliteit zou bepalen van literatuur. Lectuur als geneesmiddel waar ‘echt gebeurd’ tot genezing leidt… is een vorm van terreur van de enige werkelijkheid, de enig juiste lezing.
In de verruimende werkelijkheid mag leesvoer zich helemaal op het placebo-effect baseren, zolang het maar tot de verbeelding spreekt. De lezer hoeft nergens van te genezen, behalve van elk doodlopende gewoontespoor. Als er na lezing weer ’n nieuwe zienswijze beschikbaar is heeft het placebo haar werk gedaan. De vrijheid van keuzemogelijkheden is weer uitgebreider dan voorheen.

Boeing 747


Wat is die ongrijpbare vormkracht
die van binnenuit doet groeien,
wat is de innerlijke natuur
van natuur die spontaan
scheikundige stofjes inéénweeft
tot vormen van leven?

Waarom zou een stuurloos toeval
al eonen lang ontelbare doelmatige
levensvormen voort brengen?

Omdat stuurloos toeval niets beters
te doen heeft, zich doodverveelt
en dan maar geniaal creatief wordt
in eindeloze variatiedrift?

Volgens kansberekenaars
is het ontstaan van leven
even waarschijnlijk als de kans
dat een orkaan boven een vuilnisbelt
plots ‘n luchtvaardige Boeing 747
teweegbrengt.

Onderduikadres


De goden,
ooit zo almachtig
hebben het totaal
niet moeilijk meer
rustend op hun lauweren

hun onderduikadres
onder nano-nivo
blijkt het beste podium
om op voort te bestaan

bij gebrek aan hun lijken
zijn goden vermist verklaard
zolang hun stoffelijke resten
niet gevonden zijn
mogen nabestaanden
nog hoop koesteren
op de dood als teken van leven

dat wat zich dit realiseert
vindt naar waarschijn plaats
in datzelfde domein
onder nano-nivo

het scheppend zijn

Verdierzaming

Sinds je weer tot beest
gepromoveerd bent
kwinkeleer je heerlijk
onbekommerd, onbezonnen
zonder aanwijsbare reden
het stadium mens is overwonnen

het kwispelt alom in de geest
voorlopig even staartloos maar
wat niet is kan nog groeien
onder schouderbladen daar
jeukt het van verheugsel over
een toverbegin van vleugels

vinnen, geweien, slurfen, buidels,
liggen ook nog in het verschiet…
vanzelfsprekend is belichaamstaal
zo mededeelzaam is een mens niet