Babeltalen

Als laatst ontvankelijke blijft woestijn
die naar geen enkele definitie luistert.

Valt er op ‘t meest verse moment
werkelijk nog iets echts te zeggen?

Dat stilte zonder enige handeling
zacht ophelderend werk doet?

Groeit men aan tot een uitgesproken
meerderheid van eenlingen

die ooit riepen in door Babeltalen
verdoofde schijnwoestijnen,

nu verenigd tot zwijgzame zwerm,
overwinterend buiten de muilkorven

nimmer piepend in het ondergaan
van dat wat in staat is te overstijgen.

1 thoughts on “Babeltalen

  1. Soms zijn er openbaargeheim bijdragen die subiet pakken. Teksten die niet loslaten en een aantal keer moeten worden gelezen, regel voor regel, woord voor woord, geconcentreerd en bedachtzaam. Elke strofe moet indalen, ontleed worden, vertaald worden. ‘Babeltalen’ is er zo één. De opbouw is duidelijk. De boodschap wordt voelbaar, de woorden en hun combinaties betekenis. Deze woorden bekrachtigen de strekking. Sterk. Heel sterk. En schitterend en verbluffend beeldend be- & geschreven. En dat over een roepende in de woestijn. Stilgevallen roependen in dit geval. Complimenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *