Bonobo


Wat betekenen exclusieve mensenrechten als de mens zelf een dier is? Wat als dieren over dezelfde vermogens blijken te beschikken waarmee de mens zich voorheen kon onderscheiden. Wat als de meest genetisch verwante Bonobo beter geweld en agressie reguleert dan de denkende mens.
Het enige wat exclusief menselijk lijkt is het geweldsmonopolie ten opzichte van de natuur en het zich zelf toegeëigende recht om te blijven vernietigen als elke zin daartoe ontbreekt, zelfs als het zelfdestructie betekent. Dat deze vernietiging met de meest geavanceerde techniek wordt gepleegd maakt het alleen maar absurder en tragischer.

De mens heeft geen natuurlijk vijand, daarom ging hij zichzelf maar naar het leven staan… aldus F Wildesheim.

Is het een diepgewortelde angst in de mens voor de natuur, een wraakoefening voor duizenden jaren doorstane doodsangst?
Is angst verslavend als het met geweld kan worden gecompenseerd?

1 thoughts on “Bonobo

  1. Ja, we zijn in oorlog met de natuur. En de natuur is een willig slachtoffer dat steeds opnieuw de andere wang toekeert. Tegelijk weet de natuur dat dat uiteindelijk op zelfmoord uitdraait, omdat ze niet iets anders is dan wij. Maar wij zijn dat hoogmoedig en moedwillig vergeten, en vechten tegen een denkbeeldige vijand. Zijn wij niet allen Don Quichot?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *