Struweel

Struweel dus, struweel…
ja, zeg het maar luidkeels
onomwonden waar het op staat.
Struweel inderdaad, struweel…
u hoort het goed, zeg het
maar na, wie anders noemt
struweel weer tot leven?
Er is wie anders dan niemand
die dit nog in de mond
te noemen neemt,
bewaarloos doodgezwegen.
Noem struweel bestwillig
voor ze totaal wegkwijnt,
haar verzwijgen is niets minder
dan een lafhartig taalfalen…
ze bijt heus niet, al grijpt ze
soms naar de keel die alles slikt.
Het gaat om het klinkzinnige
niet om de betekenis, juist haar
fluweelachtige klank ruist zo na
in de zielewindstilte…toe maar…
laat struweel talig fluisteren,
haar verzwijgen zaagt immers
gestaag de tak af waarop wij
als zwerm te roesten zitten.

Zonder struweelachtig heden
is ons klankschap geen enkel Zijn.

Pinksterdicht

Weliswaar bestaat elk weiswild wezen
wonderbaar van sprankjes spronk,
mildstil zinderend & tintelbaar

van buitengewoon geestig gul spul,
binnen gewoon sowieso zomaar
ongrijpbaar als kosmische flitsvonk

Bestaan kent zich zelve zuiver &
dankzij dit spronkig fenomeen
dat is alom & wijdzijdig onbekend

Zonder spronksel zou Zijn onkenbaar
blijven, ergens tussen nimmer, niets &
nergens als geen hoopje spranck

Geen enkele gedachte is ondenkbaar,
ook de mooist grote nonsens worden
weetwillens perfect gedetecteerd

want watwiewaar zouden deze
duifdode letters zijn zonder het pure
spronkvermogen datditdus leest?

Oorspronkelijk bestond spronk
natuurlijk al ver voor oorsprong
met kenbaar ziezozijn begon

Elk woestwust weetwezen spronkt
sprankelend voort uit die
godgansgloeiende wondervonk

Kom Oor

Kom Oor, vertel op
spreek je maar eens vrij uit
vorm je schelp om tot mond
je hebt nu lang genoeg
te luisteren gelegen

Welke geheimen zijn je
allemaal ter ore gekomen?
Welk gekonkelefoes moest
je onvrijwillig aanhoren?
Welke waanzinnen van waantaal?

Fluister het maar zacht in
onze ontvankelijke buikgeest
maak ons zwanger van wat
er aan ongehoorde zaken leeft
we zullen ze balsemen, omzwachtelen
bakeren als ongeboren kansen

en als schone was buiten hangen
bij wijze van open heimelijk gebaar
van wat zich onderhuids waar wil
maken… Kom Oor, loop maar leeg
en kleur het mysterie transparant.

Heuvelig

Je leert natuurlijk je auto parkeren
in de versnelling of op de handrem
in ‘t geval van vals plat, anderzijds
moet je het leven ook ‘n kans geven
anders maak je nooit eens wat mee,
zo heb ik al menig voertuig uit mijn
opwindende leven zien vertrekken,
de levensweg blijkt veelal aflopend.

De Queeste

De grootste vondst was het zoeken.
Zonder zoeken had de mens
niets te doen gehad.
Voorwaarde was wel
dat je eerst iets kwijtraakte,
zodat je iets had om te missen.
Alsof het een geschenk was,
je kreeg iets om te missen.
Het was zelfs al afdoende
om te denken dat je iets miste
om daarna tot zoeken over te gaan
in de hoop het fantoom te vinden.
Vooral met dat laatste kon men zijn leven vullen,
juist dankzij dat denkbeeldige misverstand.
Wie het zoeken precies heeft uitgevonden weten we niet.
Die naam is verloren gegaan in de storm van de geschiedenis.
Wel weten we dat wie het zoeken opgeeft is uitgevonden.
Voor dergelijke opgevers ligt alles voor hand,
men krijgt het leven dan spontaan in de schoot geworpen.
Het bestaan weet hen blindelings te vinden.

Pushing Daisies

Alleen wilde velden oxideren,
roestende bloei van zuring
waar onder & tussen
hoge halmen de lege legers
en de vele gekozen hazenpaden

Hoe anders, het uitverkoren ras
van het industriële maaigras
waaronder uitgestoken nekken
zich schuil houden

je hoort ondergronds gemompel
van nooit gevoerde gesprekken
over de heetste hangijzers

met vergeefse moeite
duwen ze hardnekkig
naïef nog wat
madeliefjes omhoog

Tablet

Volgens in verre toekomst nog op te graven Assyrische kleitabletten,
bakermat der beschaving,
lijkt de mens nog het meest op een slecht vertelde mop
die zich eindeloos en vergeefs probeert uit te leggen aan zijn medemens.

De clou blijkt een menselijke fout,
want vergissen is goddelijk.
Eerder zal de zon een burn-out krijgen
dan dat de mens de grap begrijpt.
Wie de menselijke beschaving kan navertellen
is als een onzichtbaar sprekend dier
zwijgend de dans ontsprongen.

Alleen de zon lacht zich onophoudelijk lichter
om de dichter die retorisch vraagt:
Dus, er is dus geen conclusie…
en dus zelfs deze niet?

1

soms slaat
1 timide vraag
vele harde concepten
aan diggelen

elk verheven ideaal
smelt machteloos
weg dankzij
1 directe beleving

1 naakt antwoord
dat zonder woorden komt
kan stil binnensijpelen
zodat die zeldzame vraag
naar de onbekende weg
wordt weggevaagd

Ozamaki

Stel je nu eens voor
voor ‘n vis is de rivier
een brug van water

***

Is nacht een tunnel
die onze dagen doorboort
voor de trein van zijn?

***

Zoek de overkant
vergeefs in het waar dan ook
is hier nergens niet

***

De vis kroop aan land
als geniaal misverstand
zeer droge humor

***

De grap is zo nat
vissen lachen spartelend
hun thuis bij elkaar

Ozamaki©️Futonpress 2023