Containerbegrip

God is een containerbegrip.
Een bonte verzameling van definities.
Godsbeelden.

Een van die definities is: God is een werkwoord.
Werk aan de winkel dus.
Werken, handelen, doen.
Godsdiensoorlogen hebben dat goed begrepen, oorlog is het toppunt van actie.
Het zijn oorlogen tussen definities.
Het is het geloof in definities dat de slachtingen aanricht.

Lees verder