G

G beloofde plechtig te zullen bestaan, desnoods als waan,
zo stelde hij zich even gemakkelijk voor…

als een Zij…als een Het… kon wat hem betreft ook,
als koe, olifant, plankton…het is mij om het even,
vermommen is mijn eerste natuur…
en geniaal is mijn tweede naam, grapte G luchtig.

Of als Alles, ligt dat ook binnen de mogelijkheden?, stelde ik voor
dat rekende G ook goed…
Ja Alles, dat beviel G wel het best…
een Bourgondisch type

En als Niets? , zo probeerde ik plagerig
om Zijne/Hare existentie op de uiterste spits te drijven..
G’s vergezicht toonde een gelukzalige grijns

(G kan trouwens niet zo goed rekenen,
doet liever alles gewoon in grote hoeveelheden
en lukraak, waarmee G verbazend vaak geluk heeft)

Ik probeerde nog of de baard onderhandelbaar was…
Geen enkel probleem, maar het punt ontging G volledig.
Is een puntbaard ook goed?, stelde G bescheiden voor.

En…, nu kwam het penibele punt aan de orde…
Kan het een beetje wraakzuchtiger? G keek verbaasd op.
En dan vooral naar de dingen die ons hier niet bevallen…
Dat we door ons serene gebed iets laten vernietigen, iets
wat ons stoort, in de weg zit, of wat ons domweg verveelt?

G was al afgehaakt voor ik mijn toch redelijke verzoek had afgerond. Terwijl ik het nog zo netjes had verwoord.
Het vond geen gehoor.
G bestond kennelijk liever niet dan zo.
G had zich ontschapen.

Kraam

Op een rommelmarkt liggen geleefde spullen met verhalen klaar om te vinden. De verhalen zijn gratis, ze onthullen verbanden die dingen aan mensen binden. De fraai bejaarde dame vertelt hoe ze haar hele verzameling veelal uit China heeft gehaald. ‘Je kunt alles meenemen met het vliegtuig’ ,kan ze mij met een knipoog verzekeren. Deze enorme vogelkooi had ze ooit als handbagage meegenomen en in het vliegtuig over haar hoofd heengezet. Zo was ze gekooid teruggevlogen met haar verworven schat. Het had trouwens een jaar geduurd voordat ze durfde te gaan reizen. ‘Ik was doodsbang om te vliegen…een jaar lang ben ik iedere week naar Schiphol gegaan om te kijken naar mensen die niet bang zijn, na een jaar dacht ik: dat moet ik toch ook kunnen’
De traditionele muts van Winnie Mandela staat ook op haar kraam, daar had ze half Suid-Afrika voor afgereisd.
Mooie muts, zei ik, heeft u hem zelf ook gedragen?
‘Nee, ik ben toch Gekke Gerrit niet’
Nu reisde ze niet meer. Nederland was ook mooi en het ging toch om het contact met de mensen…en al die dingen mochten nu wel weg om hun verhalen door te geven. Ik bedankte hartelijk voor haar verhaal en voor de dingen.

Trouw

‘Hermetisch vertrouwen is de baas waarvan ik de trouwe hond ben’
F. Wildesheim

Van alle mensen die ik heb ontmoet is Wildesheim wel de trouwste hond ooit. In zijn aanwezigheid voelde ik mij totaal uitgelaten en nu ik mij hem herinner gebeurt het me weer.
‘Met de kennis van nu kunnen we vooraf al weten dat het achteraf bezien nooit anders had kunnen gebeuren dan het is gegaan’.
Dit besef schenkt een hermetisch vertrouwen in de loop der dingen.
‘Vertrouwen is misschien wel het grootste geschenk wat doorgegeven kan worden van wezen op wezen’.
Vertrouwen is de zon van de ziel en viert het hier zijn door overal op te schijnen.
Vertrouwen lijkt een risico te nemen om alles kwijt te raken, maar wat voor risico is dat voor wie niets te verliezen heeft?

‘De mens is een hond die een baas nodig heeft, die baas is vertrouwen’

Katalysator

U kunt maar beter stoppen met lezen, dit is waarschijnlijk niet voor u bedoeld. Het is beter als u bepaalde dingen niet weet. In uw eigen belang, lees niet verder. Bepaalde kennis is onomkeerbaar. Eenmaal geweten kan het niet meer ontkend worden…en waarom meer willen weten dan goed voor ons is?
Alleen als u lak heeft aan eigen belang leest u verder op eigen risico, dan moet u het zelf maar weten.

Er zullen inmiddels lezers zijn afgehaakt, maar u bent er kennelijk nog. Nu bent u als lezers onder elkaar, een groep ongeselecteerde geestverwanten.
Dit is het geschikte moment dat ik als katalysator dit proces verlaat alvorens u deelgenoot te maken van de geheime code. Mijn enige taak was jullie bijeen te brengen.
Volgens de openbaar geheime code bent u allen uitverkoren om nergens bij te horen. Uitverkoren om nergens aan te voldoen, aan geen enkel criterium. Om vrij van vrijheid, ongedefinieerd voort te leven. Vrij van doel, vrij van betekenis te zijn, zonder vergunning.
Deze vereniging zonder leden is een overtreffende trap zonder treden.

Taalmaas

Voor wie schrijft een willekeurige schrijver? Hij kent
zijn willekeurige lezers niet, net zo min als zij hem kennen.
De lezer is een anoniem ‘Men’, het kan iedereen zijn.
Het is een ‘Publikum ohne Eigenschaften’ ,omdat ‘Men’
alle eigenschappen heeft. Wat de schrijver met zijn
schrijven bedoelt weet hij zelf vaak niet, daarom schrijft
hij. Om daar achter te komen en om zichzelf te verrassen.
Aan een doelgroep kan hij niet denken, want ‘Men’ kan
alles wel denken. Daar is geen beginnen aan. Richten doet
hij dus niet. Hij is een ongerichte schutter en schiet in
het wildeweg met hagel……………en dan maar kijken wie
er in de baan van het schot wil gaan staan. Dan weer vist
hij met dat enorme sleepnet van taal over de zeebodem
en dan maar zien welke lezers er door de mazen ontsnappen.
Nu bestaat ‘de Schrijver’ natuurlijk ook niet. Er zijn er die
iets willen zeggen…en er zijn er ook die willen leren schrijven
en ermee zouden stoppen als ze het denken te kunnen…
Zij schrijven dus omdat ze het niet kunnen.
Trouwens, waarom zou een mens eigenlijk iets doen wat hij al kan?
Iets gaan leren wat je helemaal niet beheerst is toch veel leuker,
avontuurlijker, verrijkender. Het geeft enige kans op evolutie.

Pathologica


Was de heersende overtuiging niets minder dan een ziektebeeld?
Zou men over een paar eeuwen terugkijken op deze tijdgeest als
een pathologische aandoening die gemeengoed was geworden
en daardoor niet als zodanig herkend. Het was normaal, gangbaar,
doorsnee, business as usual, de gewoonste zaak van de wereld.
Waarom dit inzicht lang op zich liet wachten kwam natuurlijk omdat
elke ziekelijke afwijking altijd werd afgemeten in vergelijk met
de ‘normale toestand’… Dat de ‘normale toestand’ niets meer dan
een mechanische gewoonte was kwam niet op in de zichzelf
herhalende geest. Die herhaling bevestigde steeds weer opnieuw
hoe ‘normaal’ men was. Wat was het beschrijven van ziekten anders
dan het bevestigen van de eigen gezonde staat. Nu zou de lezer kunnen
denken dat dit stukje daar eveneens aan ten prooi valt…ware het niet
dat er geen criterium bestaat en dat in onzekerheid leven een kenmerk
is van een natuurlijke staat.

(afbeelding: Martin Jarrie)

Papier

Stel:

de eerste en enige leugen zou het concept van bezit zijn

deze leugen doorzien zou dan de eerste en enige waarheid zijn

niet een waarheid die iets poneert, maar slechts één die onthult

logisch gevolg is de ontmaskering van het eigenaarschap

achter het masker zou een leeg vergezicht schuilgaan

het hele mentale bouwwerk ‘van mij’ zou een ruïne blijken

de juridische orde zou dan zo waardevol zijn als oud papier

we kunnen allemaal weten dat bezit een aangename leugen is

en we weten ook, ergens wel, hoe het met indianen is afgelopen,

met aboriginals, met alle vrije volken met een natuurcultuur

dat ze meedogenloos zijn vermalen in de juridische papiermolen

de witte boord is het onschuldige kenmerk van de machtige leugen

het handlangerschap van de onmacht om de leugen te erkennen

het is een openbaar geheim, goed verborgen in het evidente

Veelal

Ach weet je, al met al is dit toch wel een van de betere…over heelallen gesproken….zoniet het beste en dichtstbijzijnde heelal in de naaste omgeving… afgezien van wat achterstallig onderhoud.

Hoeveel kritiek je er ook op kunt hebben en tal van verbeterpunten,
dit heelal heeft toch een uitstekende bestaansgrond vergeleken bij die pompeuze Extra-Galactische heelallen.

Andere heelallen doen het soms zonder zwaartekracht, daar moet je toch niet aan denken…je zweeft
daar de hele tijd weg van waar je naartoe denkt te willen.

Weer een ander heelal moet het stellen zonder ruimte, je stoot je werkelijk overal aan…behoorlijk benauwend, daar kan ik rustig van getuigen.

Of die ene waar geen eeuwigheid bestaat …nooit nergens tijd voor en maar voortjakkeren…en dan dat heelal zonder spatje licht…dat had ik helemaal gauw gezien.

Nee, dit is allemaal helemaal zo gek nog niet. We mogen eigenlijk wel in onze handjes knijpen…al zou een
gebruiksaanwijzing en hier en daar wat ondertiteling wel behulpzaam kunnen zijn, tenminste…als ik het voor het zeggen had.

Metaforistan

We leven in de Vrijstaat Metaforistan.
Een taalgebied dat permanent onder de voet wordt gelopen door nieuwe, verse en vreemde vergelijkingen. De metafoor is een vrijheidsstrijder die de bestaande taalclichés probeert te ondermijnen en beperkte begrippen ruimer probeert te maken. Alles wordt maar met elkaar vergeleken…lukraak of doelbewust, terecht of onterecht…appels met peren. Alles lijkt geoorloofd.

“De tang is het varken van de onbegrepen metafoor”

Het metaforenleger voert een vergelijkend warenonderzoek uit,plundert op haar rooftocht alle bestaande platitudes. Elke metafoor probeert nieuwe gebiedsdelen te veroveren op het onzegbare. Het continent van het onzegbare is echter alomringend, Terra Incognita.
Wat als we alles hebben vergeleken met alles? Wat als de tang van het varken overal op heeft geslagen? Slaat alles dan op alles? Of blijft het onvergelijkbare over? Zal dan het unieke zich openbaren, het eenmalige geheim?

“Menselijk begrip is een eilandje met een falende grensbewaking om het invasieve mysterie buiten te houden”

Zoethoudertje

Hersentjes proberen nu eenmaal overal chocola van te maken. Chocola met de bijsmaak van betekenis. Als die bijsmaak geproefd wordt geeft het chocobrein zichzelf een beloning, een gelukshormoon. Een vorm van zelffelicitatie. Het hoofd is een eigenaardig soort chocoladefabriek. Zelfs van de meest onmogelijke ingrediënten fabriceert het brein nog iets wat vagelijk naar betekenis smaakt. Er komt geen cacaoboon aan te pas.
Het doet denken aan de befaamde Koetjesreep die geen snufje cacao bevat. Maar de Delftsblauwe wikkel maakt alles goed. Zonder die fabriek smaakt alles naar mysterie, je weet niet wat je proeft. Hmmm, heerlijk mysterie, geef me nog een stukje!