Editoriaal

Bor is uitgetest. Hij bleek een corrupt karakter te hebben, dat wil zeggen:
de editor ofwel het opmaakprogramma ofwel Bor van Geenen in eigen persoon.
Het probleem bleek: de corrupte karakters.
Toen webmaster Joe King deze diagnose voorlegde aan Bor was de opluchting groot. Want Bor kan zich moeilijk een corrupter karakter voorstellen dan zichzelf.
Want wie leent zich voor alles en nog wat, wie kruipt in welke huid dan ook…
Wie wisselt even makkelijk van jas als van identiteit?
Altijd prettig wanneer jijzelf het probleem bent, de oplossing is dan nooit ver weg.
Ongeveer even groot was dan ook de teleurstelling toen Joe King de nodige
toelichting en context gaf. De corrupte karakters betroffen bepaalde lettertypes
met kapsones, bijv. de klinkers met trema, umlaut of andere hoofdversieringen, percentageteken, double slash etc.
Deze types blijken soms te etteren en de gezellige opmaak te verpesten.
Bor zag, enigszins voorbarig, de bui al hangen dat hij deze corrupte types beter
niet meer kon opvoeren binnen zijn tekst.
De opluchting was dan ook afdoende toen webmaster Joe Bor geruststelde
en hem stimuleerde om vooral veel corrupte karakters te misbruiken.
Dat zou hen leren zich te gedragen en zich dienstbaar op te stellen.
Vooralsnog wil Bor hier niet meteen de goden verzoeken.

De redactie is Joe zeer erkentelijk voor zijn editoriale bemoeienissen!

1 thoughts on “Editoriaal

  1. Deze Editoriaal is toch jé van hét, want als een déjà vu weet Bor zonder barrières te fêteren, zoals een klein comité met grote piëteit een scène voor 100% weet uit te smeren als crème fraîche in een café latte / café crème. Een ongeëvenaarde première uit de tijd van V&D, C&A en P&C.
    Alleen een enquête zal uitwijzen of #karaktermoord hier überhaupt aan de orde is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *