Energon bevat God!

Het was weer zover.
Wetenscheppers dachten weer eens het kleinste deeltje te hebben gevonden.
Een nieuw weetje geschapen.

Het vorige deeltje, bijgenaamd het Godsdeeltje, was deeltje, golf en veld tegelijk.
Het bevond zich op ieder tijdstip overal en nergens niet.
Nu hadden ze ‘iets’ gedetecteerd binnen een onbetaalbaar magnetisme-vrij reactorvat (onder ingewijden het vat der tegenstrijdigheden genoemd).
De meting werd buiten de dampkring gedaan om de zwaartekracht te elimineren.
Er is ‘iets’ gedetecteerd, dat noch een deeltje, noch een golf, noch een veld is.
Bijkomend kenmerk is dat het geen energie bevat, nul.
Het enige wat dit ultieme deeltje gemeen heeft met het Godsdeeltje, is dat het eveneens overal en eeuwig aanwezig is en nergens niet.
Logisch dat het zo moeilijk te vinden was.
Maar nu zijn we eruit, volgens de wetenschap.

Over de naam wordt nog even getwist.
Energon gooit hoge ogen.
On-energie.

(Mystici hebben al verklaard dat het bewuste zijn van de mens synoniem is aan het energon.)

Wetenschappers denken nog steeds dat het uit elkaar halen van een bloem het mysterie van de bloem verklaart.
Ze geloven dat naamgeving van losse delen en eigenschappen het geheel verklaart.
Het lijkt alsof ze blind zijn voor het meer dan de som der delen.
Ze zien de kaart aan voor echte gebied.

Het geheel is meer dan de som der delen.
Sterker nog: het geheel is het meest dan alles wat je maar zou kunnen opsommen.
Het heeft geen zin om te zeggen dat God het geheel is, het onbegrijpelijke begrip God verliest dan onmiddellijk zijn betekenis.
Taal bestaat immers bij de gratie van de denkbeeldige tegenstrijdigheden.

Bekijk de mens eens als vat vol denkbeeldige tegenstrijdigheden.
Kijk je dieper, dan zie je alle denkbeelden leeg zijn, dat het vat in essentie leeg is.
Taal verbleekt bij één enkele directe ervaring in het gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *