Fabel van de algemene kennis

De algemene kennis kent iedereen wel.
Wij hebben allemaal diverse algemene kennissen.
Het zijn mensen met wie je algemene kennis uitwisselt.
Bij wederzijdse instemming wordt die algemene kennis bevestigd.
Dat gaat goed totdat het bevestigen ophoudt.

Je deelt niet al je algemene kennis met iedereen.
Voor iedere deelverzameling heb je een aparte algemene kennis.
Soms is er een groep kennissen die dezelfde algemene kennis onderschrijft.
Dat kan omdat de kennis zo algemeen is.
Vreemd bijverschijnsel is dat men zich gesterkt weet door het getal.
Omdat wij met meer zijn zal onze kennis wel waar zijn.

Met de meeste kennis is het aangenaam kennis te maken.
Er zijn echter ook onaangename kennissen, zoals de zelfkennis
die zich niet wil laten kennen: niet-weten, en dat weten.
Dan is er nog de voorkennis, die alles verhandelt voor snel gewin zonder zelf enig risico te lopen.
Voor men tot handelen overgaat raadpleegt men liefst de voorkennis.
De achterafkennis heeft makkelijk praten.
Wie hem als kennis heeft, lijkt het lot te doorgronden.
Je ziet nu precies hoe het ene toen noodzakelijkerwijs tot dit andere ene hier en nu moest leiden, in een groot logisch verband.

Zodra kennis te specifiek wordt, neemt het aantal kennissen exponentieel af.
De meest specifieke kennis is niet te delen in de zin van mede te delen.
Specifieke kennis kan alleen gedeeld worden als beiden op eigen kracht en door eigen onderzoek op dezelfde blijvende waarde zijn gestuit.
Dan nog mag je niet uitsluiten dat beiden lijden aan hetzelfde gezichtsbedrog.

Specifieke kennis is meer een zaak van herkenning dan van overdracht.
Die herkenning is onmiddellijk en vrij van woorden.
Dan heb je aan een half woord genoeg.
Specifieke kennis heeft aan zichzelf genoeg, in tegenstelling tot algemene kennis die altijd bevestiging zoekt.
Bevestiging leidt nooit tot specifieke kennis.
Ontkenning kan tot de nodige twijfel leiden.
Het beste is te ontkennen noch te bevestigen.

De erkenning dat je geen poot hebt om op te staan, maakt een mens wankelbaar.
Balans is wankelbaar zijn.
Onwankelbaren vallen makkelijk om.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *