File

‘Vissen gaan zwemmend naar hun werk’, vertelde mijn vader toen we in de file stonden. Het zou mijn eerste schooldag worden op kleuterschool ‘de Donderkopjes’.
‘Wat doen ze daar dan de hele dag’, vroeg ik. We waren net verhuisd en al een kwartier te laat.
‘Eh,….waterhuishouding, opslag en archivering van waterzaken…’ ,zijn grote handen werkten de geheime waterwereld puntsgewijs af. Het verkeer kroop slaksgewijs over het asfalt. …Of ik wel wist dat er enorme waterpakhuizen lagen daar onder water en administratiekantoren waar men tot op de druppel nauwkeurig achter de komma rekende. Ik wist nog niets van rekenen. ‘Wat is een komma?’, vroeg ik.
Het bleef lang stil. Hij keek op zijn horloge en even schichtig om zich heen en in de achteruitkijkspiegel. Plots keerde hij de auto met een scherpe bocht op de andere weghelft. We zaten meteen op de terugweg. We zoefden naar huis. Deze school was niet de juiste plek voor mij. In de paar maanden tot de zomer vonden we geen school. Thuisonderwijs. In een zomervijver liet hij mij later de donderkopjes zien. Wist ik meteen wat komma’s waren. De hele bodem zag zwart, samengeschoold. Nu nog, wanneer ik een rekening krijg is het eerste wat ik zie de komma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *