Framing

Onze verkiezing is een voortzetting van de oorlog tegen de burger maar met ander middelen. Wij bedienen de verontwaardigde kudde van schijnbare individuen door hen hard en onomwonden te vertellen wat zij het liefst willen horen.Ons wetenschappelijk partijburo heeft bewezen dat kundig opgewekte volkswoede de stookkosten enorm drukt, dit is leidend voor ons energiebeleid. Verder willen wij in het kader van volksgezondheidheid hyperventilatie gaan bestrijden met airconditioning. En het milieu. Hoezo?… wij komen uit een heel goed milieu. Wij schromen niet om schaamteloos elk middel te heiligen zolang het maar dubieus genoeg is.
Wij herbronnen diepgaand onze partijbeginselen met borreltafelgelul.
De eerste levensbehoeften van anderen mogen van ons worden afgeschaft. Onze vrijheid bestaat eruit die van anderen in te perken.
Elk gerucht en roddel melken wij uit op het plein van de demagogie tot tastbare feiten. Wij wensen niet geframed te worden als de partij die alles en iedereen framed. Als wij al framen, dan doen wij dat puur in het landsbelang. Wij komen op voor alle trotse xenofoben die zich gediscrimineerd voelen. Feitelijk zijn wij een emancipatiebeweging die opkomt voor de rechten van de xenofoob.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *