Ga bevoegd tronen


De klant is koning als hij zich als een koning gedraagt.
Onze koning is echter een rijke klant die zich niet als koning kan gedragen.
Iedere burger kan zich als een koning uitleven, behalve de ‘echte’ koning.
Hij moet zich inhouden, verantwoording afleggen, kan niet vrijuit spreken.
Slaaf van het protocol.

De vorst staat onder curatele.
Nederland koestert een luxeprobleem.
Scherp gesteld is de monarchie de meest luxe vorm van racisme.
Hoe luxe ook, racisme blijft een smetvlek.
Iemand bevoordelen of veroordelen op grond van genen is even absurd als onrechtvaardig.
Is de koning wel bevoegd om de troon te bezetten?
Het is dan wel grondwettelijk, maar genetica kan geen argument zijn.

Laten we het koningshuis koesteren met gecertificeerde vorsten.
Geef iedere burger gelegenheid een master-opleiding koningschap te volgen.
Alle lagen van de bevolking zijn welkom, zelfs de genetische koning.

Echte koningen staan boven de partijen, zijn vrijgesteld van persoonlijk bezit en belang.
Een leger van circa honderdvijftig bevoegde koningen en koninginnen regeert het land.
Bij wijze van vervangende dienstplicht.
Om de vier jaar nieuwe vorsten en vorstinnen.
Een monarchistische meritocratie.

De voornaamste taak voor deze regering zal zijn: burgers te maken van consumenten.
Waarden zijn niet te koop noch erfelijk, daarom heten ze onbetaalbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *