Gebod ontvang eer

og-gebod-ontvangt-eerCompetitie bestaat in het idee dat het het beste in de mens naar boven brengt.
Als je toevallig excelleert, dwingt men je de eer daarvoor te ontvangen: dat houdt immers de competitie aan de gang.
Ik geloof niet in het competitiemodel.
De mooiste dingen op aarde zijn bijvangst van een bezield leven, geen doel op zich.

Wat is persoonlijke verdienste?
Wie heeft er iets gedaan om geboren te worden?
Wie heeft het verdiend om een lichaam met de juiste genen te krijgen?

Wie kan zich erop laten voorstaan:
> talenten te hebben te hebben gekregen?
> in een rijke familie te zijn opgegroeid?
> intelligentie te bezitten?

Wie gelooft in persoonlijke verdienste, gelooft ook in verwijtbaar onvermogen.
Deze overtuiging is wijdverbreid, ook onder verstokte atheïsten.
Er is geen principieel verschil tusen deze overtuigingen en het geloof in de God van het oude testament.
Beloning en straf als verklaring voor de wereldse verschillen.
Als je dit gelooft, is er ook geen reden om de verschillen enigzins in balans te brengen; het is immers ieders verdiende loon.
Het is wonderlijk dat dit gif kruipt waar het niet gaan kan, namelijk in mensen die denken niets te geloven.

Zo gezien heeft God de wereld geschapen, maar de duivel heeft haar bedacht.
De duivel ontvangt dan alle eer die hem toekomt.
God verliest in de competitie.

One thought on “Gebod ontvang eer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.