In en als

Wie het huidige dominante materialistische wereldbeeld beziet kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat er een collectieve psychose aan de gang is. Het denkbeeld dat alles stof is heeft zich als een virus gedragen en heeft zich genesteld in de meeste bovenkamers. Het virus is de perceptie gaan beheersen. Het gelegde ei is een keiharde overtuiging die de met een verbetenheid verdedigd wordt alsof het om de hoogst verheven godheid gaat.
Kenmerken van een collectieve waan. Een meerderheid vormt de norm, waarvan het grootste deel zwijgend is. Dat zwijgen vaak een vorm van lijdzaam verzet is dringt niet door. Voor wie aan de psychose lijdt is waan de werkelijkheid. In de bijna honderd jaar die verstreken is sinds de ontdekking van de quantumwereld slaagde de wetenschap er niet in de theorie aan te passen aan de praktijk. De quantumwerkelijkheid laat zich niet vastleggen in mechanistische wetten. Dat perceptie werelden schept kan er bij objectieve wetenschappers niet in.
De transcendente visie is voor het gemak blijvend doodverklaard.
Woody Allen vatte de nieuwe objectieve visie en de gevolgen  ervan voor het gevoelsleven kernachtig samen: “God is dood, Nietszche is dood en ik voel me ook niet zo lekker”

De levende essentie die uit de quantumwereld naar voren komt vertelt ons wezenlijk iets heel anders:
Transcendentie? Dat is dit, hier en nu. Wij leven in en als het wonderbaarlijke.
Wij bestaan in en als het mysterie. Elke schijnbare stof is van geestig heden.
Wie genezen is van het materialistische virus kan weinig meer gebeuren dan op te lossen in en als deze levende essentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *