Mensheden


Je weet nooit wat je mist,
net ontsnapt aan een ramp
of een hoofdprijs misgelopen
of beide?

Weet jij veel wat je meemaakt?
je wilt toch niet beweren
dat je echt weet wat water is?
of wat precies hersencellen zijn?
laat staan hoe ze deze
meerdimensionale belevingswereld,
zo verdacht echt doen lijken?

Hoe weet je eigenlijk ooit zeker
of je iemand, een boek, een film…
nu echt helemaal hebt begrepen?
of dat je een manke vertaling
hebt gemaakt naar het jou bekende?

Niet-weten maakt nederig
als een ondergrondse schimmel
die permanent op de tast zoekt
naar organismen om ‘n innige
symbiose mee te beginnen

nieuwsgierig voortwoekerend
kruipen schimmels als verkenners
zich openend naar alle wezens
om intiem mee samen te lijven
‘n perfect rolmodel voor mensheden

1 thoughts on “Mensheden

  1. Mooi, Bor. Schimmels als metafoor voor een samenleving vol echte verbinding en vol vertrouwen in niet-weten… Schimmels als verkenners… Mensen zijn ook verkenners, leven = verkennen. We verkennen de wereld en elkaar, zonder ooit een sluitende conclusie te kunnen trekken. Stembevrijder Jan Kortie haalde in ‘De Verwondering’ van afgelopen zondag de Ierse dichter John O’Donohue aan. Die schreef na 30 jaar huwelijk: “Ik ken haar nu zo goed dat ik niet het minste idee heb wie ze werkelijk is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *