Ook

Na mijn ontmoeting met de vogelaar wilde ik weten wat het woord tjilp betekent.
Gelukkig kende ik een hondhoudende buurman aan de andere kant van de wijk die amateur-etymoloog is. Hij lijkt er veel vanaf te weten, tenminste…je komt soms niet meer van hem af als je hem op straat treft. Etymologie is een potentiële tsunami van taalverbanden.
Toevallig snuffelden onze honden gisteren aan elkaar en ik vroeg hem op de man af:
‘Wat betekent het woord Tjilp?’
Hij liep onmiddellijk leeg:
‘Tjilp betekent Ook…misschien wel het mooiste woord in het gehele taaldomein!’ ,zei hij opgetogen.
Hij deed verder geen pogingen om het fonetische gat tussen de beide woorden te dichten…’dat is het minst interessante aspect van deze wetenschap’, besliste hij soeverein.
‘Hoe kom je in hemelsnaam van Tjilp op Ook?’ ,vroeg ik hem bijna verwijtend.
‘Kijk, dat is nu het mooie van etymologie, dat het onbegrijpelijke verklaard kan worden…
In de hoedanigheid van Ook kan het woord Tjilp dus van alles betekenen…want Ook betekent eveneens…Ook beaamt dat wat er is!’
‘Dus een mus zegt de hele dag Ook tegen de wereld?’ ,stelde ik hypothetisch.
‘Zeker weten, mussen beamen de wereld zoals die is, wat er ook gebeurt, ook…Ook…Ook!’
‘Wonderlijke gasten die etymologen’ ,dacht ik terwijl ik naar huis liep.
De mussen tjilpten in het heesterbosje. In frivole overpeinzing overwoog ik het verband met wat de vogelaar vertelde en kwam tot de slotsom:
‘Mussen verkondigden dus de weg van Ook.
Mijn verse overtuiging werd bevestigd door instemmend getjilp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *