Poreus

Nuance is een zachtaardig monster,
met een allesverpulverende kracht.
Elke harde aanname of vaste overtuiging
wordt sereen en terloops gesloopt.

Ze gaat daarbij te werk als water,
dringt door in poreuze oppervlakkigheden
van welk denkbeeld dan ook.
Elke hardvochtige generalisatie raakt doorweekt,
en verdampt spontaan tot een ijle vergeefsheid.

Gelijktijdig druppelt nuance tot gekmakens toe
op het hoofd van een denkbeeldige denker
tot deze opgeeft en bekent het niet te weten.

Nuance verandert het meest gepantserde
in een ontgoocheld wrak, de bodem ligt vol.
Niet dat ze daarop uit is, het is ‘n helende bijwerking.

Volg de wegen van water en zie nuance in werking.
Natuurlijk dringt ze moeiteloos door in denkdingen
omdat ze zo leeg zijn, opgeblazen met ruimte.

Nuance ruimt, zodat het sublieme er kan verblijven.
Als tropische vissen in een gezonken scheepswrak.

1 thoughts on “Poreus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *