Vage grote bonden

Assyren, Perzen, Grieken, Romeinen, Arabieren, Mongolen, Ottomanen, Russen, Spanjaarden, Fransen, Roomsen, Teutonen…
Allemaal hebben ze geprobeerd een wereldrijk te stichten.
Hun wereldrijken zijn uiteen gevallen, stuk voor stuk ontbonden.
De eenheid was opgelegd, met geweld afgedwongen.

Nu zijn de Europeanen aan de beurt.
Het idee ‘Europa’ is een reactie op de Duitse poging om een duizendjarig rijk te vestigen.
Er mag nooit meer oorlog komen op Europese grond.
Dat lijkt een nobel streven, toegepast met de juiste middelen.
Het probleem zit hem in het opleggen van eenheid: het is afgedwongen door Europa, zonder raadpleging, als een voldongen feit te presenteren.
Alleen buiten Europa is oorlog nog geoorloofd, bijvoorbeeld om daar democratieën te installeren.
Ook dat lijkt een nobel streven.
Echter, democratie kun je niet opleggen, het is verkapt kolonialisme.

Het probleem van Europa is de exclusiviteit.
Wie sluit je buiten een vredig Europa?
Is die buitensluiting niet de kiem van nieuwe oorlogen?
Als je echte globalisering wilt, dan kun je niemand buitensluiten.
Eenheid kan alleen maar gevoeld worden als de inherente eenheid herkend wordt.
Het is evident dat de mensheid al één is, gezien vanaf de maan.
De aarde is ons ruimteschip.
Eenheid is altijd inclusief.

De praktijk laat zien dat er bij elke organisatie een maximaal aantal mensen betrokken kan zijn om maximaal te functioneren.
Kleinschaligheid, zodat mensen elkaar nog kennen en ontmoeten.
Er is een bedrijf dat dit principe hanteert met een maximum van 150 werknemers.
Bij voorspoedige groei wordt er een nieuw bedrijf gestart weer met 150 deelnemers.

Een ander aspect is vertrouwen.
Vertrouwen groeit, wanneer er nog direct persoonlijk contact is binnen kleinschalige eenheden.
Vertrouwen vraagt menselijke maat.
Meer dan vijftig vrienden kun je al niet aan, ik zou zeggen: vijf is al veel.
Een grote overheid is niet te vertrouwen, omdat er niemand aanspreekbaar is: je kunt niemand in de ogen kijken, laat staan aanraken.
Een overheid moet zich waarmaken door mensen.
Dan krijgt het legitimiteit.
Het mag geen machine worden die nummertjes verwerkt.

Europa kan alleen werken als het bestaat uit kleinschalige, lokale eenheden met een grote mate van zelfbestuur die onderling grenzeloos kunnen uitwisselen.
Zo niet, dan blijft Europa een vage, te grote bond.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.