Zintuiglijke evolutie

De wereld bestaat uit veel meer indrukken dan er zintuigen zijn, niet bij te benen.
Waarschijnlijk gaan er ieder moment ontelbare potentiële indrukken verloren die nooit door een zintuig worden gedetecteerd.
Ze vertoeven in het wijdse domein van het onkenbare.

Zou het kunnen dat evolutie niet gaat over voortplanting om soorten in stand te houden?
Dat voortplanting slechts een middel is om beleving mogelijk te maken via het lichaam als wereldontvanger.
Wat zou een lichaam zijn zonder werkende zintuigen?
Er zou geen wereld verschijnen.
Evolutie zo ook kunnen gaan over het ontwikkelen van zintuigen, over het verfijnen van waarneming, over het uitbreiden van waarnemingsmogelijkheden?
Wellicht wil de belevingswereld zich uitbreiden door nieuwe zintuigen te ontwikkelen?
Zintuigen maken het mogelijk dat de wereld zichzelf bewust beleeft.

In de dierenwereld zijn al zeer verfijnde zintuigen ontwikkeld, geschikt voor waarneming van electriciteit, magnetisme, echolocatie, infrarode warmtegolven, ultraviolet licht etc.
Hoe zou onze wereld eruit zien als wij deze zintuigen zouden hebben?
Rustig aan, we hebben alle tijd, evolutie gaat onmerkbaar traag.
Iets mensachtigs scharrelt hier pas, naar schatting, 200 miljoen jaar rond.

Mensen kunnen sympathie, empathie, intuïtie en telepathie ontwikkelen of zelfs een zintuig voor ongeboren, ongekende mogelijkheden.
Voor de oermens was het middeleeuwse leven onvoorstelbaar,
voor de middeleeuwer zou onze belevingswereld ondenkbaar zijn.
Het bijzondere van deze tijd is wel dat alle ontwikkelingsfasen van de mens tegelijkertijd naast elkaar lijken te bestaan, zonder besef van een gemene deler.

We spreken af, over 200 miljoen jaar om onze evolutie te evalueren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *